FELVÉTELEK

cím/kezdősor/műfaj előadó album címe
Pomaly ovečky Trio fujaristov Kubincovcov z Utekáča Z klenotnice µudovej hudby részletek