FELVÉTELEK

cím/kezdősor/műfaj előadó album címe
Na počúvanie, váµaný a do vysoka Matej Kovac, Marcel Kovac, Peter Kovac, Jozef Berky Litto Pólyánhegyaljai népzene. Horhát / Hrocho» részletek
„Počkajte vy chlapci, kde pôjdete” (váµaný) – „Keď ma ąikovali” (váµaný a do vysoka) Matej Kovac, Marcel Kovac, Peter Kovac, Jozef Berky Litto Pólyánhegyaljai népzene. Horhát / Hrocho» részletek
„A ja som z Hrochoti” (do vysoka) Matej Kovac, Marcel Kovac, Peter Kovac, Jozef Berky Litto Pólyánhegyaljai népzene. Horhát / Hrocho» részletek
„Zavolám si, zavolám, cigáňa za kmotra” – „©tyri hodiny bili” (váµaný a do vysoka) Matej Kovac, Marcel Kovac, Peter Kovac, Jozef Berky Litto Pólyánhegyaljai népzene. Horhát / Hrocho» részletek
„Nad naąimi humienky kukučka zakukala” – „Ja som sám jediný” (dvojkročka a do vysoka) Matej Kovac, Marcel Kovac, Peter Kovac, Jozef Berky Litto Pólyánhegyaljai népzene. Horhát / Hrocho» részletek
„Domov chlapci, domov” (váµaný a do vysoka) Július Bartos Suko, Bohus Bartos, Lubomír Pustay, Slavomír Bartos, Tibor Bartos Felső-Garam menti népzene. Feketebalog / Čierny Balog részletek
„Uľž je Mitra, aj po Mitre” – „Otec môj, otec môj, pod tou čiernou zemou” (dvojkročka a do vysoka) Július Bartos Suko, Bohus Bartos, Lubomír Pustay, Slavomír Bartos, Tibor Bartos Felső-Garam menti népzene. Feketebalog / Čierny Balog részletek