FELVÉTELEK

cím/kezdősor/műfaj előadó album címe
Na počúvanie, váµaný a do vysoka Matej Kováč „Koričáň”, Marcel Kováč „Koričáň”, Peter Kováč „Koričáň”, Jozef Berky „Litto” Pólyánhegyaljai népzene. Horhát / Hrocho» részletek
„Počkajte vy chlapci, kde pôjdete” (váµaný) – „Keď ma ąikovali” (váµaný a do vysoka) Matej Kováč „Koričáň”, Marcel Kováč „Koričáň”, Peter Kováč „Koričáň”, Jozef Berky „Litto” Pólyánhegyaljai népzene. Horhát / Hrocho» részletek
„A ja som z Hrochoti” (do vysoka) Matej Kováč „Koričáň”, Marcel Kováč „Koričáň”, Peter Kováč „Koričáň”, Jozef Berky „Litto” Pólyánhegyaljai népzene. Horhát / Hrocho» részletek
„Zavolám si, zavolám, cigáňa za kmotra” – „©tyri hodiny bili” (váµaný a do vysoka) Matej Kováč „Koričáň”, Marcel Kováč „Koričáň”, Peter Kováč „Koričáň”, Jozef Berky „Litto” Pólyánhegyaljai népzene. Horhát / Hrocho» részletek
„Nad naąimi humienky kukučka zakukala” – „Ja som sám jediný” (dvojkročka a do vysoka) Matej Kováč „Koričáň”, Marcel Kováč „Koričáň”, Peter Kováč „Koričáň”, Jozef Berky „Litto” Pólyánhegyaljai népzene. Horhát / Hrocho» részletek
„Domov chlapci, domov” (váµaný a do vysoka) Július Bartoą "©uko", Bohuą Bartoą, Ąubomír Pustay, Slavomír Bartoą, Tibor Bartoą Felső-Garam menti népzene. Feketebalog / Čierny Balog részletek
„Uľž je Mitra, aj po Mitre” – „Otec môj, otec môj, pod tou čiernou zemou” (dvojkročka a do vysoka) Július Bartoą "©uko", Bohuą Bartoą, Ąubomír Pustay, Slavomír Bartoą, Tibor Bartoą Felső-Garam menti népzene. Feketebalog / Čierny Balog részletek