FELVÉTELEK

cím/kezdősor/műfaj előadó album címe
Dvojkročky Matej Kovac, Marcel Kovac, Peter Kovac, Jozef Berky Litto, Martin ©kamla „Srniačik” Pólyánhegyaljai népzene. Horhát / Hrocho» részletek
„Na zelenej lúky voda kvapká” (svadobná, na počúvanie a dvojkročka) Matej Kovac, Marcel Kovac, Peter Kovac, Jozef Berky Litto, Martin ©kamla „Srniačik” Pólyánhegyaljai népzene. Horhát / Hrocho» részletek
„Nad naąimi humienky kukučka zakukala” – „Ja som sám jediný” (dvojkročka a do vysoka) Matej Kovac, Marcel Kovac, Peter Kovac, Jozef Berky Litto Pólyánhegyaljai népzene. Horhát / Hrocho» részletek
„Čo to diovča hovorí” – „Ej, mau som ja revolver, singerova značka” (dvojkročka a koleso) Július Bartos Suko, Bohus Bartos, Lubomír Pustay, Slavomír Bartos Felső-Garam menti népzene. Feketebalog / Čierny Balog részletek
„Pod javorom, Karasovom” – „Materinô dievča kravy podojila” – „Hore líąčím, dole líąčím Július Bartos Suko, Bohus Bartos, Lubomír Pustay, Slavomír Bartos, Tibor Bartos Felső-Garam menti népzene. Feketebalog / Čierny Balog részletek
„Ke» sa hora rozvíjala, hojaja” – „Rozkvitajú zelenie jahody” (dvojkročka a koleso) Július Bartos Suko, Bohus Bartos, Lubomír Pustay, Slavomír Bartos, Tibor Bartos Felső-Garam menti népzene. Feketebalog / Čierny Balog részletek
„Breznianska kasáreň” – „Dolu Baldou tečie voda mútna” (dvojkročka a koleso) Július Bartos Suko, Bohus Bartos, Lubomír Pustay, Slavomír Bartos, Tibor Bartos Felső-Garam menti népzene. Feketebalog / Čierny Balog részletek
„Uľž je Mitra, aj po Mitre” – „Otec môj, otec môj, pod tou čiernou zemou” (dvojkročka a do vysoka) Július Bartos Suko, Bohus Bartos, Lubomír Pustay, Slavomír Bartos, Tibor Bartos Felső-Garam menti népzene. Feketebalog / Čierny Balog részletek