FELVÉTELEK

felvételek száma: 113oldalak: 1 2 3 >>
cím/kezdősor/műfaj előadó album címe
Boldogságos Szűz Mária egykor magányba Kiscsatári Pálné Fülöp Gizella Jászsági népdalcsokor. Jászsági népdalfelvételek 1907-1997 részletek
Kánai menyegző éneke Kisbakonyi Ferencné Szűcs Irén Jászsági népdalcsokor. Jászsági népdalfelvételek 1907-1997 részletek
Katekizmus ének Kiscsatári Pálné Fülöp Gizella Jászsági népdalcsokor. Jászsági népdalfelvételek 1907-1997 részletek
Ó, áldott Szűzanya Simon Ferenc Józsefné Fazakas Ilona Bodza Klára - Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III/2 részletek
Ó, áldott Szűzanya Demse Dávidné Antal Lucia Bodza Klára - Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III/2 részletek
Az isteni gyermeket Kovács Ignácné Karácsony, húsvét, pünkösd a zenei néphagyományban részletek
Jézus a Gecemáni kertben Kiss Dezsőné Makra Ilona Karácsony, húsvét, pünkösd a zenei néphagyományban részletek
Előttünk tündöklik Jézus keresztje Varga Istvánné Szalóki Teréz Karácsony, húsvét, pünkösd a zenei néphagyományban részletek
Jeruzsálem utca vérrel folydogál Somogyi Józsefné Karácsony, húsvét, pünkösd a zenei néphagyományban részletek
Ó, egek, sírjatok, kősziklák nyíljatok Székely Ferencné Dubaj Mária Karácsony, húsvét, pünkösd a zenei néphagyományban részletek
Feltámadt Krisztus e napon Bányai Józsefné Szabó Julianna Karácsony, húsvét, pünkösd a zenei néphagyományban részletek
Húsvéti Mária-antifóna Sipos Albertné ifj. Karácsony, húsvét, pünkösd a zenei néphagyományban részletek
A Krisztus mennybe felméne négy asszony Karácsony, húsvét, pünkösd a zenei néphagyományban részletek
Ó áldott Szűz Anya Simon Ferenc Józsefné Fazakas Ilona Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv című kötet hangzó melléklete 1. részletek
Ó áldott Szűz Anya Demse Dávidné Antal Lucia Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv című kötet hangzó melléklete 1. részletek
Én nemzetem, zsidó népem Demse Dávidné Antal Lucia Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv című kötet hangzó melléklete 1. részletek
Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga Kátai Zoltán Kátai - Krónika részletek
Téged, Isten, dícsérünk tömeg A magyar népének népzenei felvételeken 1/8. részletek
Dícsérjétek, szolgák az Urat Paszterák István, Tóth András, Vajda Pál, Majoros Béláné Kredátusz Margit, Tamás Ferencné Pozsgai Erzsébet, Kredátusz Jánosné Benyiczky Erzsébet, Takács Jánosné Varga Erzsébet, Tóth Bertalanné Kristóf Mária A magyar népének népzenei felvételeken 1/8. részletek
Dícsérjétek az Urat, minden népek Benke Jánosné Benedek Róza A magyar népének népzenei felvételeken 1/8. részletek
Magasztalja az én lelkem az Urat Paszterák István, Tóth András, Vajda Pál, Majoros Béláné Kredátusz Margit, Tamás Ferencné Pozsgai Erzsébet, Kredátusz Jánosné Benyiczky Erzsébet, Takács Jánosné Varga Erzsébet, Tóth Bertalanné Kristóf Mária A magyar népének népzenei felvételeken 1/8. részletek
Harmatozzatok, egek onnan felől Gránitz Péter A magyar népének népzenei felvételeken 1/8. részletek
Boldog férfiú, ki az Urat féli Broda József, Broda Imre, Lukács Mihály, Broda Márton, Jámbor József, Tronka Béláné Dsupin Margit, Bíró Jánosné Urbán Mária A magyar népének népzenei felvételeken 1/8. részletek
Az Úr angyala köszönté a Szűz Máriát Kotyor Balán Mihályné Bálint Erzsébet, Benke Andrásné Róka Mária, László Mihályné Róka Viron, Bezsán Péterné Benke Erzsébet, Botezatuné Bezsán Viktorin, Benke Pávelné Gyepes Paulina A magyar népének népzenei felvételeken 1/8. részletek
Magasztalja, magasztalja az én lelkem Benke Jánosné Benedek Róza A magyar népének népzenei felvételeken 1/8. részletek
Kezdődik Jeremiás próféta siralma Tóth András kántor és a tömeg A magyar népének népzenei felvételeken 1/8. részletek
Jézus, élő Istennek szent Fia Benke Jánosné Benedek Róza A magyar népének népzenei felvételeken 1/8. részletek
Uram, irgalmazz nekünk Tóth Gáborné Zsíros Margit A magyar népének népzenei felvételeken 1/8. részletek
Circumdederunt me Maczega Ferencné Ruzsinkovics Veron, Paszterák István A magyar népének népzenei felvételeken 1/8. részletek
Született világ Megváltója Benke Jánosné Benedek Róza A magyar népének népzenei felvételeken 1/8. részletek
Kyrie eleison Nyisztor András Ferenc A magyar népének népzenei felvételeken 1/8. részletek
Kyrie eleison / Gloria in excelsis Deo kántor és tömeg A magyar népének népzenei felvételeken 1/8. részletek
Adj Uram, őnékik örök nyugodalmat Nyisztor András Ferenc A magyar népének népzenei felvételeken 1/8. részletek
Uram Isten, siess Batona Józsefné Istóka Mária, Sülyös Miklósné Istóka Rebeka A magyar népének népzenei felvételeken 1/8. részletek
Pange lingua gloriosi Kotyor Balán Mihályné Bálint Erzsébet, Benke Andrásné Róka Mária, László Mihályné Róka Viron, Bezsán Péterné Benke Erzsébet, Botezatuné Bezsán Viktorin, Benke Pávelné Gyepes Paulina A magyar népének népzenei felvételeken 1/8. részletek
Azért ezt a nagy szentséget István Lajosné A magyar népének népzenei felvételeken 1/8. részletek
Gyermek született Betlehembe Fülöp Máténé Gál Ilona A magyar népének népzenei felvételeken 2/8. részletek
Föltámadt Krisztus e napon Nyisztor András Ferenc A magyar népének népzenei felvételeken 2/8. részletek
Föltámadt Krisztus e napon Tronka Béla, Broda Imre, Broda József, Broda Ferenc id., Broda Ferenc ifj., Broda Márton, Bodnár Béla, Túrós Mihály, Zsupin Ferenc, Bújnóczki János, Jámbor József, Jámbor István, Tóth Ferenc A magyar népének népzenei felvételeken 2/8. részletek
Föltámadt Krisztus e napon Salamon Jánosné Sabjanics Gizella A magyar népének népzenei felvételeken 2/8. részletek
Siralmunknak oka Tókos Péterné Orbán Rozália A magyar népének népzenei felvételeken 2/8. részletek
Hogy eljött az idők teljessége Batona Józsefné Istóka Mária, Sülyös Miklósné Istóka Rebeka, Sülyös Jánosné Balázs Mária A magyar népének népzenei felvételeken 2/8. részletek
Régtől fogva kik velem valának Tronka Béla, Broda Imre, Broda József, Broda Ferenc id., Broda Ferenc ifj., Broda Márton, Bodnár Béla, Túrós Mihály, Zsupin Ferenc, Bújnóczki János, Jámbor József, Jámbor István, Tóth Ferenc A magyar népének népzenei felvételeken 2/8. részletek
Küldé az Úristen Kovácsevity Jakabné Molnár Julianna, Molnár Jánosné Batona Zsófia, Darányi Andrásné Lövött Éva, Varga Áronné Lövött Julianna, Walter Edéné Orbán Mária, Szalai Jánosné Varga Gizella, Valkai Illésné Kovács Julianna A magyar népének népzenei felvételeken 1/8. részletek
Menj el sietséggel Pál Ferencné, Sipos Albertné, Kovács Elemérné, Pál Andrásné A magyar népének népzenei felvételeken 1/8. részletek
A nap nagy haragnak napja Gáspár Simon Antal A magyar népének népzenei felvételeken 1/8. részletek
Az nap harag napja lészen Nyisztor András Ferenc A magyar népének népzenei felvételeken 1/8. részletek
A Krisztus mennybe felméne Batona Józsefné Istóka Mária, Sülyös Miklósné Istóka Rebeka, Sülyös Jánosné Balázs Mária, Pozsár Józsefné Balázs Mária A magyar népének népzenei felvételeken 3/8. részletek
Üdvözítőnk feltámadott Farkas Mihályné Mozga Franciska A magyar népének népzenei felvételeken 3/8. részletek
A Krisztus mennybe felméne Borbáth Jeromos A magyar népének népzenei felvételeken 3/8. részletek
felvételek száma: 113 oldalak: 1 2 3 >>