Virágos Szent János éneke
 
előadó: Juhász Zoltán, Fábián Éva, Horváti Kata, Juhász Katalin, Kristály Ágnes
etnikum: magyar
vármegye:Nyitra
tájegység:Zoborvidék
nagytáj:Felföld
szöveg: Tüzét megrakatja virágos Szent János,
Világolj, világolj,
Csak addig világolj,
Míg én nálad vagyok,
És ha én elmegyek, te is elaludjál.

Tüzit megrakatjuk, négyszögre rakatjuk,
Egyik szögén ülnek szép öregasszonyok,
A másikon ülnek szép öregemberek,
Harmadikon ülnek szép ifjú legények,
Negyediken ülnek szép hajadon lányok.

***

Vetekedik vélem
Háromféle virág,
Virágom, véled elmegyek,
Virágom, tőled el sem maradok.

Elsőféle virág
A búza szép virág.
Virágom, véled elmegyek,
Virágom, tőled el sem maradok.

A másik szép virág
A szőlő szép virág.
Virágom, véled elmegyek,
Virágom, tőled el sem maradok.

A harmadik virág
A rózsa szép virág.
Virágom, véled elmegyek,
Virágom, tőled el sem maradok.

Ne vetekedj vélem
Te búza szép virág,
Mert bizony tevéled
Széles ez világ él.
Virágom, véled elmegyek,
Virágom, tőled el sem maradok.

Ne vetekedj vélem
Te szőlő szép virág,
Mert bizony tevéled
Szentmisét szolgálnak.
Virágom, véled elmegyek,
Virágom, tőled el sem maradok.

Ne vetekedj vélem
Te rózsa szép virág,
Mert bizony tevéled
Lányok dicsekednek.
Virágom, véled elmegyek,
Virágom, tőled el sem maradok.

***

Meggyullandó Bihari Jóskának kőházája.
Ojtsuk, ojtsuk, jaj ne hagyjuk szegényeket.
Selyem sárhajú Magyar Ilonának
Haján fölül gyöngykoszorúja gyöngy.

Ki lovai vannak a nagy hegyek
alatt, a nagy hegyek alatt.
De ott is, de ott is vannak a
Kuren Jóskáé, a Kuren Jóskáé.
Selyem sárhajú Magyar Ilonának
Haján fölül gyöngykoszorúja gyöngy.
Térítsd meg szeretőm az én lovaimat,
Én is megtérítem a te lúdjaidat.

Ki lovai vannak a nagy hegyek
alatt, a nagy hegyek alatt.
De ott is, de ott is vannak a
Kárász Mihályé, a Kárász Mihályé.
Selyem sárhajú Magyar Ilonának
Haján fölül gyöngykoszorúja gyöngy.
Térítsd meg szeretőm az én lovaimat,
Én is megtérítem a te lúdjaidat.

***

No ti apró diákok, lassan csendíjjetek,
Hogy aladjon Mária piros napfölkőttig.
Rengő alá, rengő.
Rengő alá, rengő, szálla e zöld ágra.
Szálla e szép zöld ágra, mint Magyarországra.
Rengő alá, rengő.

Ó Mária, Mária,
Ó szép Szűzmária,
Dicsérendő az atya
E világon.

***

Szentiványi tiszta búza
Kihajlott a gyalogútra, ej, aki
aztat leara-ra-ra-ra-ratja,
Azt az Isten megáldhatja.

Ez a leány, mind a leány,
Kétszer dagaszt egymás után.
Ej, háromszer is befűt neki,
kiki-riki,
Mégis sületlen szedi ki.
album: Ég felettünk, ég alattunk. Magyar dudazene
szerkesztő: Juhász Zoltán
kiadó:A bt.
kiadás éve: 2000
gyárt. szám: A BT 007
az albumról: Közreműködik:
Pál István - duda (2a, b, 13a), ének (2b, 12, 13b)
Dsupin Pál - duda 1, 2b, 5, 13a), furulya (4, 6), ének (13b)
Istvánfi Balázs - duda (2b, 11, 13a), ének (1, 13b)
Juhász Zoltán - duda (2b, 3, 7, 9, 13a, b), furulya (4, 6, 12), ének (1)
Sáringer Kálmán - furulya (4, 6), ének (1)
Koncz Gergely - hegedű (3)
Fábián Éva, Horváti Kata, Juhász Katalin, Kristály Ágnes - ének (3, 9, 13b)
Fábián Éva és tanítványai: Bényei Csenge, Damásdi Szilvia, Komáromi Bori, Kosztik Anett, Tóth Bernadett, Strasser Anett, Vagyoczky Györgyi - ének (8)
Berecz András - ének (1, 3, 6)
Agócs Gergely - ének (1, 3, 10, 13b), furulya (12)
Szabó Zoltán - ének (1)

Hangmérnök: Szalai László
Digitális utómunka: Honéczy Zoltán
Zenei rendező: Kelemen László
Műszaki szerkesztő: Szilasi Marianne
Fordította: Sue Foy
Grafika: Kaszta Mónika

A felvételek a Fonó Budai Zeneházban készültek, 2000-ben.

"Mit akarsz – támadt a tüzes fekete bika a juhászra karácsony éjfelén, a keresztúton. – Jó dudás akarok lenni – felelt bátran a juhász. – Az leszel, de a lelked a mienk – mondta az ördög, mert ő volt a tüzes bika, és elment."
Azóta ott szól a duda a legelőn, a lakodalomban, kocsmában és keresztelőn, a törvényt nem ismerő farsangi bálban és a törvény születését ünneplő éjféli misén. "Első musicajon az bordó síp, avagy duda is..." – írja a krónikás a XVII. század magyarjairól.
Dudazene szól ezen a lemezen is. A hagyomány utolsó képviselője, a 81 éves juhász, Pál István és három tanítványa – Dsupin Pál, Istvánfi Balázs és Juhász Zoltán – szeretné megmutatni, milyen is ez az ördögtől kivívott, mégis az ember szolgálatába állított zene, milyen ez a hangszer, amelynek ősét minden bizonnyal még keletről hoztuk magunkkal.
A magyar duda rokonát fedezhetjük fel a volga-vidéki marik hangszerében, a VI. századtól hazánk földjén élő avarok csontsípjaiban, de a velünk együtt élő erdélyi románok, szlovákok, gorálok, horvátok, szerbek dudáiban is. A mai magyar duda megőrizte keleti ősének kettős "sípszárát". Sípjai is ahhoz hasonlóan egynyelves nádsípok. A sípszár egyik ágán, a "dallamsípon" oktáv terjedelmű hangsor játszható. A másik á g– a "kontrasíp" – a dallam alaphangját és az attól kvarttal mélyebb kísérőhangot váltogatja. A harmadik szólamot a "bordósíp" adja, folyamatosan zúgó mély hangjával. Talán mondani sem kell, hogy mindehhez a fából készült "duda-szerszámhoz" az első bőrtömlőt az ördög kutyájáról nyúzták le a vakmerő régi pásztorok. A "dudafejet", a sípszárat a bőrhöz csatlakoztató fatőkét is az ördög faragta először kecskefej formára.
Sajátos a magyar dudán megszólaló zene is – dudanóták, kanász-táncok, motivikus duda-cifrák, pásztornóták, betyárnóták valók dudára. Régi karácsonyi énekeinket is ez a hangszer kísérte a betlehemes játékban és az éjféli misén – dallamukban ezért erős a dudazene hatása. Ugyanezt a duda-hatást érezzük a nyári napforduló ünnepének, a virágos Szent János-napi tűzugrásnak énekeiben, de a téli napfordulót ünneplő dozmati regösének dallamában is.
A tűzugrás szertartása a tűzgyújtással kezdődik ("tüzét megrakatja..."), majd a három jelkép-virág tűzbe dobásával folytatódik. "Virágom, véled elmegyek, virágom, tőleg el sem maradok" – éneklik a lányok "vetélytársaiknak", a kenyér, a bor és a szerelem virágainak, mintha csak velük égnének el a tűzben. Ezután, a tűz átugrálásakor hangzik el a párosító ének ("meggyullandó..."), majd a tüzet elhagyó, elaltató, Máriát, bölcsőt, Magyarországot idéző dal. Az utolsó nóta ismét a búzáról és a kenyérről – a Napról és Jézusról – emlékezik meg. Hosszú, mint a szentiváni ének – tartja a mondás, méltán, hiszen maga a rítus is hosszú.
A regösénekben lejátszódó esemény, Szent István és a csodaszarvas találkozása a vízparton éppen a téli napforduló idején játszódik le az égbolton is. A vadászó nyilas, a "halastó állásnak" megfelelő Vízöntő és a szarvas állatot jelképező Bak jegyei követik egymást ebben az időszakban.
Dudazene nemcsak dudán szólhat – "dudásan" lehet dalolni, furulyázni, hegedülni is. Sok helyen, ahol a XX. században már nem akadtak dudásra a kutatók, más hangszerek játékmódjában, illetve a dallamokban, az éneklés módjában fedezték fel a dudászenét. A legerősebben a Felföld őrizte meg ezt a régi hagyományt. Mi is ennel a vidéknek a zenéjét mutatjuk be – Pál István és pásztor őseinek nógrádi örökségét, valamint a Szigetköztől Borsodig húzódó vidék régi dudásainak fonográfon, magnetofonszalagon megörökített, általunk újjáélesztett hagyományát.

Juhász Zoltán