Luca néni énekeiből. Klézsei csángómagyar népdalok
 
előadó: Lőrinc Györgyné Hodorog Luca, Szályka Mihályné Erzse
kiadó:Krónikás
kiadás éve: 1999
gyártási szám: krónikás 99/1
könyvtári jelzet: MMH_0895
az albumról: Vörös Előd gyűjtése (1988)

Hangtechnikai rekonstrukció: Etnofon / Kiss Ferenc

Lőrincz Györgyné Hodorog Luca (1920. 04. 19., Klézse - 1990. 09. 24., Budapest) öntudatos hagyományőrzője volt közösségének. Ez az elhivatottság sok vihart kavart körülötte, de ő minden nehézség és fenyegetés ellenére ápolta környezete és a fiatalabb generációk identitását. Igyekezett a maga módján összegyűjteni, megörökíteni és átadni a klézsei ill. moldvai csángómagyar kultúra értékeit. A moldvai csángóságot a magyar nemzet részének tekintette, nemcsak nyelvileg, hanem kulturális szempontból is. Nézetei, magatartása miatt sokszor nem is annyira a hatóságok, mint saját falustársai dobtak rá követ, és ez az értetlenség fájt neki a legjobban. Erős elszántságának köszönhető, hogy a helyi folklór legalaposabb ismerőjeként, a legkülönbözőbb formákban igyekezett a közösségi hagyományban megtartani ill. gyűjtők, kutatók és érdeklődők segítségével megörökíttetni (hangzó- és videószalagra rögzíteni) énekeit, balladáit, tánctudását, szokásokat, rituálékat, a közösségi élet helyi sajátosságait.
Luca néni a hetvenes évek végén ismerkedett meg Vörös Előddel (1944-1993) aki Seres András (1935-1992) társaságában jutott el Klézsére. Életre szóló barátságot kötöttek, amit a legnehezebb időkben úgy mentettek meg a hatóságok gáncsolásaitól, hogy Vörös Előd megkeresztelvén Luca néni unokáját családtaggá vált. Így többé nem tiltakozhattak a látogatásai ellen. A családi albumban fennmaradt fotográfia ennek az eseménynek egy pillanatát őrzi. Vörös Előd ugyanúgy készíthetett 1988-ban hangfelvételt vele, mint ahogy mások is próbáltak abban az időben: Luca néni egy Sepsiszentgyörgyi látogatása alkalmával, melyre Szályka Mihályné Erzse is elkísérte, hangszalagra énekelte kedves énekeit.
Ez a közel egy órás anyag természetesen csak töredéke a tőle gyűjtött folklórkincsnek, de tartalmaz olyan variánsokat is, amelyek nem szerepelnek a nagyobb gyűjteményekben, vagy még nem kerültek közlésre. Mindenkinek ajánlom hallgatásra és tanulmányozásra.
Vörös T. Balázs

Sepsiszentgyörgy, 1998. december 4.

 
felvételek:
Oláhul Marinka
Hol vagy magyarok tündöklő csillaga
Mennek királyné asszonyhoz
Ó, te rettenetes, keserű halál
Hat ökör a földet
Hegyen, völgyön járogatok vala
Elindultam egy patakon lefelé
Érik a szőlő, hajlik az ága
Mikor nékem Laci bátyám
Érik, érik a cseresznye
Egész világ csodálkozott
Csütörtökön keső este
S egy nagyorrú bogár
S ahol én elmenek
Túl a vizen Tótországon
Zurgó gyivó, s mogyoró
Dombon áll egy rózsabokor
Nincsen feleségem, de majd lesz
Szeretőmnek tarka gyűrű
Jó estét Erzsikém
Az én uram olyan jó
Este van, este van
Duna partján kisleány
Kapum előtt megyen el a Tisza
Adtam neki hatvan pengőt
Átalmentem Kákovára
Ki nyíresbe, bé nyíresbe
Ideki e piacon, piacon
Magas fáról, ágek alól
Kerek a szőlő levele