FELVÉTELEK

felvételek száma: 876oldalak: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>
cím/kezdősor/műfaj előadó album címe
A vy hory, čierne hory Ďatelinka, Milan Krizo Eąte raz sa obzrie» mám - Ďatelinka 7 részletek
Veď je trnosliuka strom zelený; Malina, malina Ďatelinka, női éneklőcsoport Eąte raz sa obzrie» mám - Ďatelinka 7 részletek
Za vodou, za vodou Ďatelinka, Miroslav Kapec Eąte raz sa obzrie» mám - Ďatelinka 7 részletek
Videu som si milú Ďatelinka, Jozef Martinský Eąte raz sa obzrie» mám - Ďatelinka 7 részletek
Rada jedla, rada pila Ďatelinka, Jozef Smutný Eąte raz sa obzrie» mám - Ďatelinka 7 részletek
Nad Slatinou jasná hviezda Ďatelinka, Elena Baculíková Eąte raz sa obzrie» mám - Ďatelinka 7 részletek
Keď som ja bou malý chlapec Ďatelinka, Ján Močko Eąte raz sa obzrie» mám - Ďatelinka 7 részletek
Vyriastol rozmarín Ďatelinka, Milan Gábor Eąte raz sa obzrie» mám - Ďatelinka 7 részletek
Pozdola Hriňovej Ďatelinka, női éneklőcsoport Eąte raz sa obzrie» mám - Ďatelinka 7 részletek
Zasadil som čereąničku Ďatelinka, Milan Krizo Eąte raz sa obzrie» mám - Ďatelinka 7 részletek
Rozmarín, rozmarín Ďatelinka, Jozef Martinský Eąte raz sa obzrie» mám - Ďatelinka 7 részletek
Nad Slatinou, tam je nebo jasné Ďatelinka, Jozef Svintek Eąte raz sa obzrie» mám - Ďatelinka 7 részletek
Načo ja mámmládencov milova» Ďatelinka, Katarína Ďorďovičová Eąte raz sa obzrie» mám - Ďatelinka 7 részletek
To dúbravskô malô pole; Keď som iąiel z fraja Ďatelinka, Jozef Smutný Eąte raz sa obzrie» mám - Ďatelinka 7 részletek
Voda sa vyliala Ďatelinka, Martina Matuąková Eąte raz sa obzrie» mám - Ďatelinka 7 részletek
V tej Detve na rínku Ďatelinka, Milan Matuąka Eąte raz sa obzrie» mám - Ďatelinka 7 részletek
Rozkazovačky Ďatelinka, Ján Močko, Jozef Svintek, Milan Matuąka, Milan Gábor, Milan Krizo, Jozef Smutný Eąte raz sa obzrie» mám - Ďatelinka 7 részletek
Na tej Detve studňa murovaná Ďatelinka, Dúbravy falu dalárdája Na tej Detve studňa murovaná részletek
Z dola náąho domu, Vykvitla ruľička Ďatelinka, Anna ©atanová Na tej Detve studňa murovaná részletek
Kerá chcete, podte se mnou tancova»; Oj, čoľe som porobiu; Tie dúrbavské dioučence Ďatelinka, Jozef Smutný Na tej Detve studňa murovaná részletek
Po doline tichý vetrík veje, Či zhora, či zdola Ďatelinka, Elena Baculíková Na tej Detve studňa murovaná részletek
Ja bývam na jame Ďatelinka, Anna ©atanová Na tej Detve studňa murovaná részletek
Rozkazovačky Ďatelinka, Anna ©atanová, Jozef Smutný, Ján Marcinek Na tej Detve studňa murovaná részletek
Keď pôjdeą pol­a nás; Od konca do konca Ďatelinka, Anna ©atanová Na tej Detve studňa murovaná részletek
Keď som iąiou cez ten hájik; Čia je to rolička, nezoraná Ďatelinka, Ján Močko Na tej Detve studňa murovaná részletek
Prekáračky Ďatelinka, Anna ©atanová, Jozef Smutný Na tej Detve studňa murovaná részletek
To moje srdiečko Ďatelinka, Elena Baculíková Na tej Detve studňa murovaná részletek
Laznícke nôty Ďatelinka Na tej Detve studňa murovaná részletek
Hore Detvou idem Ďatelinka Na tej Detve studňa murovaná részletek
Nebudem ora», ani sia» Pupov néptáncegyüttes zenekara és énekesei Boli chlapci, boli okolo Pupova részletek
Boli chlapci, boli, okolo Pupova Pupov néptáncegyüttes zenekara és énekesei Boli chlapci, boli okolo Pupova részletek
Hrdielečko moje Pupov néptáncegyüttes zenekara és énekesei Boli chlapci, boli okolo Pupova részletek
Preletela lastovienka Pupov néptáncegyüttes zenekara és énekesei Boli chlapci, boli okolo Pupova részletek
Bola by to rosa Pupov néptáncegyüttes zenekara és énekesei Boli chlapci, boli okolo Pupova részletek
Polutuj ma, ąuhaj Pupov néptáncegyüttes zenekara és énekesei Boli chlapci, boli okolo Pupova részletek
Uľ idú Pupov néptáncegyüttes zenekara és énekesei Boli chlapci, boli okolo Pupova részletek
«aľko, »aľko kameňu Pupov néptáncegyüttes zenekara és énekesei Boli chlapci, boli okolo Pupova részletek
A keď bolo triątvrte na jednu Pupov néptáncegyüttes zenekara és énekesei Boli chlapci, boli okolo Pupova részletek
Pekný si, ąuhajko Pupov néptáncegyüttes zenekara és énekesei Boli chlapci, boli okolo Pupova részletek
Tam, pod stráňu Pupov néptáncegyüttes zenekara és énekesei Boli chlapci, boli okolo Pupova részletek
Vyletela prepelička z ovsa Pupov néptáncegyüttes zenekara és énekesei Boli chlapci, boli okolo Pupova részletek
Terchová,Terchová Pupov néptáncegyüttes zenekara és énekesei Boli chlapci, boli okolo Pupova részletek
Svadobné Pupov néptáncegyüttes zenekara és énekesei Boli chlapci, boli okolo Pupova részletek
Kdeľe si, ąuhajko Pupov néptáncegyüttes zenekara és énekesei Boli chlapci, boli okolo Pupova részletek
Hej, leto sa minulo Pavel Bielcik, Kroták Ján, Martin Kubinec Fujaristi z Kokavy részletek
Hej, poď gu mne, dievčatko Pavel Bielcik Fujaristi z Kokavy részletek
Hej, vąetci dobrí chlapci Katreniak Milan Fujaristi z Kokavy részletek
Čieľe to ovečky Kroták Ján Fujaristi z Kokavy részletek
Mal som ľienku Martin Kubinec Fujaristi z Kokavy részletek
Hej, bodaj skazu vzali; Hrmelo, prąalo Pavel Bielcik Fujaristi z Kokavy részletek
felvételek száma: 876 oldalak: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>