FELVÉTELEK

felvételek száma: 10483oldalak: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 >>
cím/kezdősor/műfaj előadó album címe
Le is szállnak, fel is szállnak a fecskék; Én Istenem, rendelj szállást Népdalok Erdélyből. Romániai magyar énekesek és hangszeresek felvételeiből részletek
Fudd el jó szél, fudd el; Úgy elmegyek arra a helyre Népdalok Erdélyből. Romániai magyar énekesek és hangszeresek felvételeiből részletek
Istenem, Istenem, szerelmes Istenem; A Porondon van egy malom; Az kászoni halastó Népdalok Erdélyből. Romániai magyar énekesek és hangszeresek felvételeiből részletek
Szabad a madárnak ágról ágra szállni; Nincs több leány a faluban; Három bokor árva csihány Népdalok Erdélyből. Romániai magyar énekesek és hangszeresek felvételeiből részletek
Lassú magyaros Népdalok Erdélyből. Romániai magyar énekesek és hangszeresek felvételeiből részletek
Fáj a szívem, kimondani nem lehet; Körösfői halastó Népdalok Erdélyből. Romániai magyar énekesek és hangszeresek felvételeiből részletek
Szép szivárvány koszorúzza az eget; A búzának meg kell érni Népdalok Erdélyből. Romániai magyar énekesek és hangszeresek felvételeiből részletek
Tele van a temető árka vízzel; Az éjszaka elaludtam; Udvaromon hármat fordult a kocsi; Mikor mentem a falul kifelé Népdalok Erdélyből. Romániai magyar énekesek és hangszeresek felvételeiből részletek
Mi zörög, mi zörög a sűrű erdőben; Hej, mikor mentem a kapuson kifelé Népdalok Erdélyből. Romániai magyar énekesek és hangszeresek felvételeiből részletek
Lassú magyaros és csárdás Népdalok Erdélyből. Romániai magyar énekesek és hangszeresek felvételeiből részletek
Kisküköllő mellett… Szitás Albert Sóvidéki népzene. Folclor musical din zona Ocnelor részletek
Udvarom közepén Bodor Gyurkáné Tankó Berta "Pétuk" Gyimesi magyar népzene Pulika János emlékére részletek
Sír a szemem, hull a könnyem Bodor Gyurkáné Tankó Berta "Pétuk", Bodor Péterné Ambrus Borbála Gyimesi magyar népzene Pulika János emlékére részletek
Könnyebb kősziklának Dénes Gézáné Ambrus Erzsébet Gyimesi magyar népzene Pulika János emlékére részletek
Feljött a nap szépen ragyog Bodor Péterné Ambrus Borbála Gyimesi magyar népzene Pulika János emlékére részletek
Egyszer egy madárka Tankó Béláné "Álózi" Tamkó Veronka Gyimesi magyar népzene Pulika János emlékére részletek
Hozd fel Isten azt a napot Tankó Béláné "Álózi" Tamkó Veronka Gyimesi magyar népzene Pulika János emlékére részletek
Istenem, Istenem Széplaki Simonné Ambrus Rózsa Gyimesi magyar népzene Pulika János emlékére részletek
Madár, madár, kicsi madár Gyimesi magyar népzene Pulika János emlékére részletek
Addsza babám a jobb kezed Gercuj Gyula Gyimesi magyar népzene Pulika János emlékére részletek
Eszesnek, okosnak Gercuj Gyula Gyimesi magyar népzene Pulika János emlékére részletek
Búra, búra, búbánatra születtem Gyimesi magyar népzene Pulika János emlékére részletek
Tegnap a Gyimesbe jártam Antal Kata "Pisti" Gyimesi magyar népzene Pulika János emlékére részletek
Komámasszony pendelye Antal György, Bíró Aranka, Galaci Emma, Simon Béla, Simon Magda, Tankó Júlia Gyimesi magyar népzene Pulika János emlékére részletek
Ha elindult ez a vonat Gergely András "Zsüke" Kalotaszegi magyar népzene részletek
Gyöngyvirágos a vistai nagy templom Gergely András "Zsüke" Kalotaszegi magyar népzene részletek
Kusti kutya ne ugassál Gergely András "Zsüke" Kalotaszegi magyar népzene részletek
Az én kis pejlovam Gergely András "Zsüke" Kalotaszegi magyar népzene részletek
Darutollam lehajlott, lehajlott Gergely András "Zsüke" Kalotaszegi magyar népzene részletek
Ország, világ az én hazám Gergely András "Zsüke" Kalotaszegi magyar népzene részletek
Már megvirradván / Uram, irgalmazz nékünk Lőrinc Györgyné Hodorog Luca, Molotás Györgyné Kádár Erzse Uram irgalmazz nékünk! Moldvai magyar szentes énekek és imádságok részletek
Kelj fel, keresztény lélek / Elindula József Csonka Ferencné Erőss Erzsi, Farkas Istvánné Kiskocsis Ilona "Duló", Barta Péterné Dénes Marika Uram irgalmazz nékünk! Moldvai magyar szentes énekek és imádságok részletek
Születésén Jézusnak / Könyörülj méltósággal Fazekas Istvánné Bálint Kata, Puskás Antalné Bálint Anna, Bálint Józsefné, Bálint Mihály, Lőrinc Györgyné Hodorog Luca, Szabó Mártonné Kotyorka Erzse Uram irgalmazz nékünk! Moldvai magyar szentes énekek és imádságok részletek
Felkelék én jó reggel, hajnalba / Mikor Máriának s az Isten angyala Demeter Antalné Jánó Anna, Lőrinc Györgyné Hodorog Luca, Szabó Mártonné Kotyorka Erzse Uram irgalmazz nékünk! Moldvai magyar szentes énekek és imádságok részletek
Názáreti Jézus Krisztus / Én nemzetem, zsidó népem Demeter Antalné Jánó Anna, Lőrinc Györgyné Hodorog Luca Uram irgalmazz nékünk! Moldvai magyar szentes énekek és imádságok részletek
Lehullott a Jézus vére / Úr Krisztus feltámada / Feltámadt Krisztus e napon / Gyónó imádság Molotás Györgyné Kádár Erzse, Bálint Erzsi, Bálint Ferencné Katona Erzsi, Demeter Antalné Jánó Anna, Puskás Antalné Bálint Anna, Lőrinc Györgyné Hodorog Luca, Farkas Istvánné Kiskocsis Ilona "Duló" Uram irgalmazz nékünk! Moldvai magyar szentes énekek és imádságok részletek
Ma van szent péntek / Atya, Fiú, Szentlélek Simon Péterné Bráz Erzsi, Lőrinc Györgyné Hodorog Luca Uram irgalmazz nékünk! Moldvai magyar szentes énekek és imádságok részletek
Üdvözítőnknek szent anyja / Hallgass meg minket, Úristen Fazekas Istvánné Bálint Kata, Puskás Antalné Bálint Anna, Habari Jánosné, Lőrinc Györgyné Hodorog Luca Uram irgalmazz nékünk! Moldvai magyar szentes énekek és imádságok részletek
Uram, Jézus / Ó, szép Jézus ez új esztendőben Piszár Jánosné István Rózsa, Bálint Jószefné, Bálint Mihály, Habari Jánosné, Lőrinc Györgyné Hodorog Luca, Szabó Mártonné Kotyorka Erzse Uram irgalmazz nékünk! Moldvai magyar szentes énekek és imádságok részletek
Ó, bút látott, sok kínt vallott Lőrinc Györgyné Hodorog Luca Uram irgalmazz nékünk! Moldvai magyar szentes énekek és imádságok részletek
Mivel már besötétedett / Szűnjék meg, bánattól szomorú szívetek Jánó Antiné Tunár Marika, Márton Ferencné Rózsi Erzsi, Lőrinc Györgyné Hodorog Luca Uram irgalmazz nékünk! Moldvai magyar szentes énekek és imádságok részletek
Kedves álmot, hogy szerezne szülöttének / Én lefekszem én ágyamba Demeter Antalné Jánó Anna Uram irgalmazz nékünk! Moldvai magyar szentes énekek és imádságok részletek
S e kertembe egy madár Hodorog András, Petrás Mária, Róka Szabolcs Moldvai csángómagyar furulyás dallamok Klézséből részletek
Édes Gergelem Petrás Mária, Hodorog András Moldvai csángómagyar furulyás dallamok Klézséből részletek
Nehol kerekedik Petrás Mária, Hodorog András Moldvai csángómagyar furulyás dallamok Klézséből részletek
Zöld erdőben lakom Pál István Az utolsó dudás 1. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége részletek
Tiszán innen, Dunán túl Pál István Az utolsó dudás 1. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége részletek
Csató, Csató Pál István Az utolsó dudás 1. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége részletek
Dudaszó hallatszik Pál István Az utolsó dudás 1. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége részletek
Pista bácsi, dudáljon kend Pál István Az utolsó dudás 1. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége részletek
felvételek száma: 10483 oldalak: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 >>